Castiga 3 zile gratuite de inchiriere auto

Regulament concurs “Castiga 3 zile gratuite de inchiriere auto”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului ” Castiga 3 zile gratuite de inchiriere auto” (denumit in continuare„Concursul”) este Conduci.ro, detinatorul paginii de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriotopeni/
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.


SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 19 Septembrie – 29 Octombrie 2018 pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/inchirieriotopeni/

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.


SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 19 Septembrie – 29 Octombrie 2018, astfel:
1. Intrand pe pagina de Facebook Inchirieri Auto Otopeni
2. Devenind fan al paginii de mai sus, in cazul in care nu sunt deja
3. LIKE&SHARE la postarea concursului
4. Posteaza la postarea in care concursul este comunicat pe wall-ul paginii un comentariu, mentionand masina pe care ar dori sa o inchirieze

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
3 zile gratuite de inchiriere auto, valabile pentru urmatoarele modele de masini: Opel corsa, Ford Fiesta  
Valoarea totala a premiului este de 100 EURO
Perioada in care castigatorul va beneficia de cele 3 zile gratuite de inchiriere :  1 Noiembrie – 15 decembrie 2018, 4 Ian -> 10 Aprilie 2019, 1 mai ->31 mai 2019 !IMPORTANT Castigatorul poate alege varianta unui discount de 100 de Euro din pretul total al inchirierii unei masini in perioada mentionata mai sus.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin random.org si va fi anuntat pe blog-ul site-ului conduci.ro, https://conduci.ro/blog/ si va fi desemnat pe 30 Octombrie 2018. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Numele castigatorului va fi afisat pe blog-ul site-ului mai sus mentionat, iar acesta va trebui sa trimita un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriotopeni/ pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore un mesaj privat, se va extrage un castigator nou.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor comentarii sau imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 29 Octombrie 2018, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea. In cazul in care, pana la data de incetare a concursului, nu se inscriu cel putin 50 de participanti, concursul va fi amanat si reluat la o data comunicata ulterior.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.conduci.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre conduci.ro si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.